Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4510/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4510/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4510/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 708/VTQĐ-TC ngày 7/3/2012 của Tập đoàn Viễn thông quân đội về việc hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình nhận bàn giao công nợ phải trả người bán sang Viettel theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển Công ty Thông tin viễn thông Điện lực (EVN Telecom) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sang Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại điểm 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

“6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản không phải xuất hóa đơn.”

Tại Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên quy định:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung.”

Căn cứ quy định trên và Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển Công ty Thông tin viễn thông Điện lực (EVN Telecom) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sang Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thì đối với các tài sản EVN mua để đầu tư cho cơ sở hạ tầng viễn thông nay chuyển cho Viettel theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ hiện chưa thanh toán cho người bán hoặc mới thanh toán một phần cho người bán, khi bàn giao sang Viettel thực hiện như sau:

EVN và Viettel lập riêng biên bản bàn giao đối với các tài sản chưa thanh toán hoặc đã thanh toán một phần cho người bán, trong đó kê chi tiết các hóa đơn GTGT ghi rõ giá trị tài sản chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, số tiền phải thanh toán cho người bán:

- Đối với các hóa đơn GTGT EVN đã kê khai, khấu trừ toàn bộ thì EVN thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai, khấu trừ tương ứng với giá trị phần tiền hàng chưa thanh toán. Việc kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã kê khai, khấu trừ thực hiện trong kỳ khai thuế gần nhất kể từ ngày ký biên bản bàn giao.

- Đối với các hóa đơn GTGT EVN chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì EVN không thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Viettel tiếp nhận tài sản, nghĩa vụ nợ và có trách nhiệm thanh toán cho người bán theo biên bản bàn giao. Căn cứ biên bản bàn giao tài sản, hồ sơ tài sản bàn giao chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Viettel thực hiện kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành đối với các tài sản bàn giao nêu trên.

EVN và Viettel chịu trách nhiệm về việc khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn nêu trên đảm bảo không bị kê khai trùng.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Các Vụ: CS, KK, TNCN, PC – (TCT);
- Lưu: VT, TCT(VT, DNL(2b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4510/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91