Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4508/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ đọng theo công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4508/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4508/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ đọng theo công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1055/HQNA-NV ngày 05/09/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xử lý nợ đọng theo tinh thần công văn số 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính ngày 28/12/2007. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính, theo đó: trường hợp các quyết định truy thu, quyết định điều chỉnh thuế không đúng đối tượng, không đủ cơ sở pháp lý thì phải huỷ hoặc điều chỉnh lại đảm bảo đúng quy định.

Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên với báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tại công văn số: 1055/HQNA-NV ngày 05/09/2008 thì lý do để ra quyết định điều chỉnh không thu thuế hoặc hoàn thuế đối với 03 Công ty: Công ty CP Thương mại Nghệ An, Công ty TNHH TM & Đầu tư Nghệ An, Công ty TNHH Trung Hoà phát sinh năm 2005 là không có cơ sở vì các căn cứ tham vấn, xác định trị giá, thời gian ra thông báo xác định trị giá, mức giá và phương pháp xác định trị giá đều đã được quy định rõ ràng tại quyết định 1361/QĐ-KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác về xác định trị giá.

Việc thực hiện không đúng các quy định về xác định trị giá thuộc trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đôn đốc, thu đủ số thuế của 03 doanh nghiệp nêu trên phát sinh năm 2005. Trường hợp doanh nghiệp có khiếu nại thì căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo để trả lời.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4508/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ đọng theo công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116