Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4501/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4501/TCT-PCCS
V/v: lập chứng từ đối với khoản chi khuyến mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty thông tin viễn thông điện lực
(Đ/c: 30A Phạm Hồng Thái, Hà Nội)

Trả lời công văn số 4081/CV-EVNTel-TCKT ngày 18/11/2005 của Công ty thông tin viễn thông Điện lực về việc lập chứng từ đối với khoản chi khuyến mại cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với khuyến mại bằng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thông tin viễn thông Điện lực xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ như thiết bị đầu cuối; cước hòa mạng, cước thuê bao để khuyến mại phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT ghi cụ thể tên, số lượng sản phẩm khuyến mại đồng thời ghi rõ là khuyến mại không thu tiền.

2/ Đối với khoản chi thưởng khuyến mại bằng tiền cho khách hàng thì Công ty thông tin viễn thông Điện lực căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký giữa 2 bên; quy chế kinh doanh của Công ty về chính sách khuyến mại, Công ty lập chứng từ chi ghi rõ là chi thưởng khuyến mại có đầy đủ chữ ký của Các Bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế quy định tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4501/TCT-PCCS ngày 09/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc lập chứng từ đối với khoản chi khuyến mại cho khách hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.723

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144