Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4500/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 4500/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4500/TCHQ-KTTT
V/v: truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 954/HQBD-NV ngày 14/10/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về việc truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 28 Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 đã quy định: Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế và xử lý vi phạm về thuế doanh thu trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 được thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật thuế doanh thu.

Trường hợp các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu phát sinh trước ngày 01/01/1999 không thực hiện thoe Luật thuế GTGT, vì vậy khi doanh nghiệp không xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu chuyển loại hình tiêu thụ nội địa không phải truy thu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện đúng quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TCHQ (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4500/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170