Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4498/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4498/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1040/CT-TTr ngày 29/09/2006 của Cục thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.14 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “Xây dựng, lắp đặt”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty cơ giới và Xây lắp số 9 thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành phố Cà Mau có ký các hợp đồng kinh tế với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhàn cung cấp, san lấp mặt bằng và nền đường bằng cát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Địa ốc Kim Hưng (Công ty TNHH TM XD Địa ốc Kim Hưng) cung cấp đá (loại đá 0-4) thì:

1. Hoạt động cung cấp cát, vận chuyển và san lấp của DNTN Thanh Nhàn là hoạt động xây dựng, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

2. Hoạt động cung cấp đá của Công ty TNHH TM DV XD Địa ốc Kim Hưng có thể xảy ra hai hình thức:

- Nếu Công ty TNHH TM DV XD Địa ốc Kim Hưng chỉ bán đá cho Công ty cơ giới và Xây lắp số 9 để thi công hạng Mục công trình thì hoạt động bán đá này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% theo quy định tại Điểm 2.19 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

- Nếu Công ty TNHH TM DV XD Địa ốc Kim Hưng cung cấp đá, vận chuyển về công trình lu lèn hoàn thiện là hoạt động xây dựng, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Trường hợp DNTN Thanh Nhàn và Công ty TNHH TM DV XD Địa ốc Kim Hưng đã xuất hóa đơn thuế GTGT với thuế suất 5% thì Cục thuế hướng dẫn đơn vị kê khai Điều chỉnh bổ sung theo quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4498/TCT-PCCS ngày 01/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.669

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!