Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 449/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dạy học, dạy nghề do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 449/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dạy học, dạy nghề

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế TP Hà Nội hỏi về thuế GTGT đối với hoạt động ăn trưa, đưa đón học sinh của Trường THPT Lomonoxop. Về nội dung này, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật Thuế GTGT 2003 và Luật Thuế GTGT 2008 quy định: "Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 về thuế GTGT, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT của Bộ Tài chính hướng dẫn không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với các khoản thu hộ, chi hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ quy định trên và theo báo cáo của Cục thuế TP Hà Nội tại công văn số 31451/CT-HT ngày 03/12/2012, trường hợp Trường THPT Lomonoxop thu tiền học phí của hoạt động dạy học trọn gói (bao gồm cả tiền ăn, tiền đưa đón học sinh) thì khoản thu này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, Trường THPT Lomonoxop phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và kiểm tra cụ thể để xử lý đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST- BTC;
- Vụ PC, KTNB;
- Lưu VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 449/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dạy học, dạy nghề do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.993
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77