Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4482/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4482/TCT-DNNN
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty xây dựng thủy lợi Nam Sông Hồng

Trả lời công văn số 296/CV-CT 2005 ngày 2/11/2005 của Công ty Xây dựng thủy lợi Nam sông Hồng hỏi về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình sử dụng vốn vay JBIC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định tại điểm 6 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án.

Trường hợp chủ dự án nêu trên không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án; chủ dự án giao thầu cho Công ty là nhà thầu chính, Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thực hiện dự án theo giá không có thuế GTGT, thì Công ty được tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Việc hoàn thuế GTGT cho chủ dự án hoặc nhà thầu chính được thực hiện tại địa phương nơi đơn vị kê khai, đăng ký thuế.

Để xác định công trình vốn vay JBIC (Hiệp định vay vốn JBIC số VNV1-4 ngày 31/3/1999) thuộc đối tượng quy định tại điểm 6 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, Công ty cần liên hệ với chủ dự án (Bên A) để xác định đối tượng được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Xây dựng thủy lợi Nam Sông Hồng biết và liên hệ với Bên A và cơ quan thuế địa phương để giải quyết theo chế độ quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4482/TCT-DNNN ngày 08/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình sử dụng vốn vay JBIC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9