Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4481/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4481/TCT-DNNN
V/v: Nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Tổng công ty viễn thông Quân đội

Trả lời công văn số 3649/TCTVTQĐ ngày 28/06/2005 của Tổng công ty Viễn thông Quân đội Hà Nội (Viettel) về cơ chế nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bưu chính viễn thông tại các tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 45/2005/QĐ-BQP ngày 06/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội; căn cứ Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; căn cứ mô hình tổ chức kinh doanh và hạch toán của Tổng công ty, do các công ty hạch toán phụ thuộc tổng công ty và các chi nhánh hạch toán báo sổ thuộc các công ty chưa có điều kiện tổ chức hạch toán để thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vì vậy, từ 01/01/2006 Văn phòng Tổng công ty tiếp tục thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho toàn bộ doanh thu dịch vụ viễn thông của Tổng công ty. Đối với các chi nhánh hạch toán báo sổ thuộc các công ty hạch toán phụ thuộc Tổng công ty tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Thủ tục kê khai nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế GTGT và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời Tổng công ty Viettel biết và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT các tỉnh, tp trực thuộc TW
- Lưu VT (HC), DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4481/TCT-DNNN ngày 08/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc cơ chế nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bưu chính viễn thông tại các tỉnh, thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.042

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105