Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4480/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4480/TCT-TS
V/v: giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

.

Kính gửi : Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà

Trả lời công văn số 719/ĐTKD-QLDA ngày 28/11/2005 của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà (thuộc Tổng công ty địa ốc Sài Gòn) về việc nộp tiền sử dụng đất được giao ngày 30/6/2004 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng dự án khu dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 990 TCT/TS ngày 4/4/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về thu tiền sử dụng đất, tại Điểm 1 công văn này có hướng dẫn thu đối với trường hợp tổ chức kinh tế có quyết định được giao đất, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà được giao 32,7 ha đất ngày 30/6/2004, trong đó năm 2004 đã giải tỏa (đền bù, bồi thường thiệt hại) 29 ha, Công ty đã nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất và cơ quan Thuế đã ra thông báo nộp tiền sử dụng đất thì Công ty thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của quan Thuế (không phải tính lại số tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích đất 29 ha); Đối với diện tích 3,7 ha còn lại, Công ty chưa giải tỏa trong năm 2004 (năm 2005 mới giải tỏa xong) thì Công ty phải nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, áp dụng cho năm 2005.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4480/TCT-TS ngày 08/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!