Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 448/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn mẫu truy nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Số hiệu: 448/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 448/TCHQ-KTTT
V/v: hướng dẫn mẫu truy nộp thuế nhập khẩu và thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

Công ty liên doanh Đông Hòa
(Ấp Tây B, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 03/CV ngày 27/12/2006 của Công ty liên doanh Đông Hòa về việc hướng dẫn mẫu truy nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 293/TCHQ-KTTT ngày 12/01/2007 hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai truy nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Vì vậy, đề nghị Công ty liên doanh Đông Hòa liên hệ với Cục Hải quan Bình Dương để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh Đông Hòa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 448/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn mẫu truy nộp thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93