Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4470/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4470/TCT-DNNN
V/v: Xử lý xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 608 CT-QLDN ngày 15/8/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ: Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3109/QĐ-BCN ngày 6/11/2006 phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30/4/2006 của Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ; Trong đó Bộ Công nghiệp đã quyết định giảm lỗ sản xuất kinh doanh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 01/01/2005 đến thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30/4/2006 với số tiền là: 1.570.560.688 đồng và xử lý vào phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Như vậy, Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ đã được xử lý tài chính trước khi chuyển sang Công ty cổ phần.

Căn cứ quy định tại các Thông tư số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004; Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính thì Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ (nay là Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ) không thuộc đối tượng xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 01/01/2005 đến thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 30/4/2006.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và đôn đốc Công ty cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ nộp thuế và các khoản nợ NSNN theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công nghiệp;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ;
- Cục TCDN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4470/TCT-DNNN ngày 30/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc Xử lý xóa nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!