Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4468/TCT-CS 2019 vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 4468/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 01/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4468/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.
- Công ty cổ phần Năng lượng DT3
(Ấp T
ân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5074/CT-TTKT3 ngày 14/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và văn bản số 78/2019/CV-DT3 ngày 10/7/2019 của Công ty cổ phần Năng lượng DT3 về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Theo trình bày và tài liệu gửi kèm văn bản số 78/2019/CV-DT3 ngày 10/7/2019 của Công ty CP Năng lượng DT3:

(i) Tại điểm 8 Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 786727477 ngày 26/4/2019 có quy định về tiến độ thực hiện dự án “DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI DẦU TING 3” như sau:

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1: Nghiệm thu, chạy thử nghiệm và đưa vào vận hành thương mại trước 30/6/2019.

- Giai đoạn 2: Nghim thu, chạy thử nghiệm và đưa vào vận hành thương mại trước 30/6/2020”.

(ii) Tại văn bản s 2884/EPTC-KDMĐ ngày 27/6/2019 của Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thỏa thuận Ngày vận hành thương mại NMĐMT Dầu Tiếng 3 xác định:

“EVNEPTC thng nht Ngày vận hành thương mại (COD) của 8 inverter SS771, SS772; SS791, SS792, SS811, SS812, SS831, SS832 tính từ 11h00 ngày 26/6/2019 (Theo Biên bản ghi nhận sản lượng chạy thử nghiệm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 ngày 27/6/2019).

(iii) Tại văn bản số 2773/EPTC-KDMĐ ngày 21/6/2019 của Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thỏa thuận Ngày vận hành thương mại NMĐMT Dầu Tiếng 3 (giai đoạn 40MW) xác định:

“EVNEPTC thng nhất Ngày vận hành thương mại (COD) của line 487 bao gầm 8 inverter SS611, SS612, SS631, SS632, SS651, SS652, SS671, SS672; của line 489 bao gồm 8 inverter SS691, SS692, SS711, SS712, SS732, SS751, SS752 tính từ 12h00 ngày 11/6/2019 (Theo Biên bản ghi nhận sản lượng chạy thử nghiệm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 ngày 12/6/2019).

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày của Công ty CP Năng lượng DT3 tại văn bản s 78/2019/CV-DT3 ngày 10/7/2019, báo cáo của Cục thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 5074/CT-TTKT3 ngày 14/10/2019, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3 phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước ngày Dự án đầu tư đi vào vận hành thương mại), nếu đáp ứng các điều kiện về khu trừ thuế và Dự án không thuộc các trường hợp không được hoàn thuế GTGT quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính thì xem xét, hoàn thuế cho Công ty cổ phần Năng lượng DT3 theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công ty cổ phần Năng lượng DT3 được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4468/TCT-CS ngày 01/11/2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


937

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!