Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4462/TCT-QLN năm 2014 giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4462/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các khó khăn đặc biệt được gia hạn nộp thuế

Nhằm giải thích cho các doanh nghiệp về khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, ngày 13/10, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4462/TCT-QLN hướng dẫn các trường hợp khó khăn đặc biệt khác bao gồm:

- Ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị yêu cầu ngừng kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đối tác hủy, không thanh toán đúng hạn hợp đồng đã ký kết do đối tác phá sản hoặc người quản lý doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh bị đột tử, mất tích mà không do lỗi của người nộp thuế làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ.

Công văn được áp dụng từ ngày 13/10/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/TCT-QLN
V/v giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
(Tầng 4, Tòa nhà Trọng Thức, 630 Ngô Quyền - Đà Nẵng)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 668-14/PSGC ngày 23/7/2014 của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu về việc giải thích cách hiểu tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm a khoản 3 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm a Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) quy định:

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định nêu trên thì những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác do tự nhiên gây ra.

2. Tại điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) quy định người nộp thuế không có khả năng nộp thuế đúng hạn do khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế. Theo đó, khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị yêu cầu ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối tác hủy hoặc không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết do đối tác phá sản hoặc người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị đột tử hoặc mất tích mà không do lỗi của người nộp thuế làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ.

Do đó, trường hợp Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số 946/QĐ-TCHQ ngày 1/4/2013 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Quyết định số 947/QĐ-TCHQ ngày 01/04/2013 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu, trên thực tế cơ quan hải quan chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nên không thuộc trường hợp khó khăn đặc biệt khác để được xem xét gia hạn nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ, Vụ PC, Vụ CST - BTC;
- Vụ PC, Vụ CS - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4462/TCT-QLN năm 2014 giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224