Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4459/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4459/TCT-PCCS
V/v: trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Hồng Quang
234M/8 Phan Văn Trị, P11 Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Trả lời công văn số CV16/05 ngày 20/8/2005 của Công ty TNHH Hồng Quang hỏi về chính sách thuế đối với việc gia công hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2c, Mục I, Phần C Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt có quy định: “Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì khi kê khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất được khấu trừ số TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. Số thuế TTĐB được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế TTĐB tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất ra hàng hóa đã tiêu thụ”.

- Tại Điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (trừ trường hợp được dùng hóa đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT)”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty cổ phần bia Thanh Hóa nước rượu vang xá từ Úc vào Việt Nam sau đó ký hợp đồng gia công với Công ty cổ phần bia Thanh Hóa để đóng chai thì Công ty cổ phần bia Thanh Hóa phải kê khai nộp thuế TTĐB tại khâu sản xuất (gia công) nhưng được trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất ra hàng hóa. Khi xuất trả hàng cho Công ty TNHH Hồng Quang, Công ty cổ phần bia Thanh Hóa phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4459/TCT-PCCS ngày 06/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với việc gia công hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102