Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4458/TCT-CS năm 2014 về chính sách giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4458/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/TCT-CS
 V/v: chính sách giảm tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 1652/CT-QLTTĐ ngày 29/08/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về miễn giảm tiền thuê đất cho Công ty TNHH Hưng Đạo có sử dụng lao động là người khuyết tật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm đ, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khuyết tật quy định:

“đ) Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là người khuyết tật trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là người khuyết tật”.

- Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp không có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì công ty không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp Công ty TNHH Hưng Đạo thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà, Công ty có sử dụng lao động khuyết tật chiếm tỷ lệ 73% tổng số lao động theo Quyết định số 15257/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2013 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội nhưng Công ty không có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị, Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát và ban hành Quyết định thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hưng Đạo. Sau đó, Cục Thuế căn cứ hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty để thực hiện giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, VCST - BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4458/TCT-CS năm 2014 về chính sách giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


194
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41