Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4454/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4454/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4343/CT-KTT ngày 11/9/2007 và công văn số 4794/CT-QLN ngày 2/10/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật dân sự và theo hướng dẫn tại công văn số 11334/BTC-TCT ngày 23/8/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp Tổng công ty Sông Đà ký hợp đồng với chủ đầu tư (Công ty TNHH Xekama3 có trụ sở tại Lào) với chức danh là tổng thầu thi công công trình dự án thủy điện Xekaman3 tại Lào nhưng Tổng công ty Sông Đà không trực tiếp Điều hành dự án mà ủy quyền cho Ban Điều hành dự án thủy điện Xekaman3 thực hiện hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình thủy điện Xekaman3 và các hợp đồng mà Tổng công ty ký kết với các nhà thầu phụ Việt Nam, đồng thời Ban Điều hành dự án thủy điện Xekaman3 đáp ứng đủ các thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 11334/BTC-TCT ngày 23/8/2007 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì chấp nhận cho Ban Điều hành dự án thủy điện Xekaman3 được thay mặt Tổng công ty Sông Đà xuất hóa đơn với mức thuế suất 0% cho Chủ đầu tư khi bàn giao khối lượng công trình.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 11334/BTC-TCT ngày 23/8/2007 của Bộ Tài chính về việc kê khai nộp thuế GTGT dự án thủy điện Xekaman3, nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép việc thanh toán giữa các bên được thực hiện tại Việt Nam thì việc thanh toán được thực hiện thông qua các ngân hàng của mỗi bên tại Việt Nam (theo quy định của Ngân hàng nhà nước) được chấp nhận để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT cho Ban Điều hành dự án thủy điện Xekaman3.

3. Quan hệ thanh toán giữa Tổng công ty Sông Đà và các nhà thầu phụ Việt Nam là quan hệ thương mại giữa các bên. Việc kê khai và nộp thuế GTGT của các nhà thầu phụ của Tổng công ty Sông Đà phải thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế, không phụ thuộc vào việc nhà thầu chính là Tổng công ty Sông Đà đã thanh toán tiền hay chưa.

Tổng công ty Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng công ty Sông Đà
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Việt Lào;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: HT, PC, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4454/TCT-CS ngày 30/10/2007 về việc chính sách thuế Giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!