Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4446/TCT-KK xử lý vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4446/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4446/TCT-KK
V/v Xử lý vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 882/CT-TT&HT ngày 29/8/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái nguyên về việc vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh thương mại Đại Từ thuộc Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 15 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực thi cho công trình” là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp công trình thi công đường bê tông vào xóm Na Phác xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên có nguồn vốn đầu tư cho công trình bao gồm: Vốn do tổ chức KoiKa (Hàn Quốc) tài trợ thuộc dự án ODA không hoàn lại; Vốn Quỹ tiết kiệm từ nguồn vốn viện trợ; Vốn nhân dân đóng góp; Vốn ngân sách huyện hỗ trợ; Vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được để lại của xã. Nếu vốn Quỹ tiết kiệm từ nguồn vốn viện trợ được hình thành từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của địa phương không sử dụng hết, vốn ngân sách (vốn ngân sách huyện hỗ trợ và vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được để lại của xã) không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình thì công trình đường bê tông nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chi nhánh thương mại Đại Từ thuộc Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua vào để thi công công trình, không phải kê khai thuế GTGT đầu ra khi thanh quyết toán công trình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, HT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4446/TCT-KK xử lý vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93