Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4443/TCT-KK về việc thời hạn giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4443/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4443/TCT-KK
V/v thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Ông Trần Đức Đán;
Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 582/TTĐT-BĐ ngày 04/10/2009 của Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ chuyển Tổng cục Thuế giải quyết kiến nghị của ông Trần Đức Đán (Địa chỉ: 38 Bà Triệu, Hà Nội) về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Điểm 2.2 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì: “Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo lý do không hoàn thuế”.

Tại Điểm 2 Mục I Phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, hướng dẫn về thời hạn kiểm tra trước khi hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế là theo “ngày làm việc”, đồng thời để phù hợp với thực tế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế (đối chiếu xác minh hóa đơn, chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán, …), Tổng cục Thuế đã có quy định trong Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 với thời hạn giải quyết hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau chậm nhất là sáu mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Hiện nay Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC cho phù hợp, trong đó có xem xét quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Ngày 14/10/2009, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1458/QĐ-TCT ban hành kèm theo Quy trình hoàn thuế thay thế Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong đó có quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau tối đa là sáu mươi ngày theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế xin tiếp thu và cảm ơn ông Trần Đức Đán đã đóng góp ý kiến giúp ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, HT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4443/TCT-KK về việc thời hạn giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.198
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33