Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4442/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4442/TCT-DNK
V/v: Trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 21165/CT-DD ngày 18/10/2005 của Cục thuế hỏi về việc trích khấu hao TSCĐ của Công ty cổ phần TAXI CP Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Điểm 3 Điều 13 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Để được trích khấu hao nhanh như hướng dẫn trên, doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng đối với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao mà không cần phải báo cáo, giải trình với Bộ Tài chính.

Để xác định doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao cần xem xét các chỉ tiêu sau: kinh doanh có lợi nhuận, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước cả về số tuyệt đối và tỷ lệ lợi nhuận tính trên vốn chủ sở hữu; tỷ lệ lợi nhuận tính trên vốn chủ sở hữu cao hơn mức lãi cho vay vốn của ngân hàng thương mại.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào điều kiện cụ thể và kết quả kinh doanh của Công ty để xem xét giải quyết đề nghị của Công ty về việc trích khấu hao nhanh đối với TSCĐ là phương tiện vận tải tham gia vào hoạt động kinh doanh. Mức trích khấu hao nhanh được áp dụng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng và khi trích khấu hao nhanh Công ty vẫn đảm bảo kinh doanh có lãi.

Cục thuế phải kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần TAXI CP Hà Nội thực hiện việc phân loại, theo dõi quản lý và hạch toán kế toán việc trích khấu hao theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNK(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4442/TCT-DNK ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ của Công ty cổ phần TAXI CP Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.323

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105