Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4436/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4436/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 Kính gửi  

Chi nhánh công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam
(Km 28 – QL6A – Chương Mỹ - Hà Tây)

Trả lời công văn số BLS/CVTCT01 ngày 20/10/2005 của Chi nhánh công ty TNHH Bluescope Lysaght van về dự án miễn thuế GTGT của Trường Quốc tế Liên Hợp quốc Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Công văn số 14218 TC/TCT ngày 03/12/2004 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT cho Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh hoạt động xây dựng; cung cấp vật tư, trang thiết bị để xây dựng và phục vụ cho việc giảng dậy của khu trường mới thuộc trường quốc tế Liên Hợp quốc Hà Nội phải lập và xuất hóa đơn theo đúng quy định”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Chi nhánh công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam phải lập và xuất hóa đơn GTGT theo đúng quy định khi cung cấp bộ khung nhà tiền chế cho Dự án xây dựng trường quốc tế Liên Hợp quốc Hà Nội.

Trường hợp chi nhánh công ty đã xuất hóa đơn GTGT cho dự án xây dựng trường quốc tế Liên Hợp quốc theo giá thanh toán là giá không có thuế giá trị gia tăng thì chi nhánh công ty phải yêu cầu trường quốc tế Liên Hợp quốc Hà Nội xuất gửi trả hóa đơn GTGT đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT của hàng hóa đã cung cấp. Chi nhánh công ty lập lại hóa đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT theo quy định của hàng hóa đã cung cấp, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn GTGT được thay thế. Chi nhánh công ty phải thực hiện điều chỉnh kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Dự án xây dựng trường quốc tế Liên Hợp quốc.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bluescope Lysaght Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4436/TCT-PCCS ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc dự án miễn thuế GTGT của Trường Quốc tế Liên Hợp quốc Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!