Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4434/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4434/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 579/CT-TTHT ngày 12/10/2005 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn tiền ngân sách nhà nước; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 12 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình, bằng nguồn tiền Ngân sách nhà nước cấp”, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, các hợp đồng phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tuỳ thuộc vào nguồn tiền mà chương trình sử dụng để xác định đối tượng chịu thuế hoặc không chịu thuế GTGT. Nếu sử dụng nguồn tiền ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình này thì hoạt động phát sóng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Nếu sử dụng bằng các nguồn tiền khác thì hoạt động phát sóng chịu thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế có ký kiến để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4434/TCT-PCCS ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn tiền ngân sách nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222