Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4430 TCT/CS ngày 21/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn

Số hiệu: 4430TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4430 TCT/CƠ Sở
V/v: Chính sách thuế đối với tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

 Ông Nguyễn Tô Tuấn
(Địa chỉ: 378/2, đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời đơn thư ngày 10/10/2002 của ông hỏi về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, chế độ khấu hai tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Doanh nghiệp; Điều 6, Điều 7 Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân (sáng lập viên) góp vốn kinh doanh đăng ký thành lập công ty bằng tài sản là phương tiện vận tải để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì cá nhân phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản từ cá nhân sang công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định, việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn mà các nhân đã nộp lệ phí trước bạ thì tổ chức nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn. Nguyên giá tài sản cố định làm căn cứ hạch toán, trích khấu hao tài sản cố định để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế trong trường hợp này là giá trị tài sản theo đánh giá thực tế của tất cả các thành viên sáng lập theo nguyên tắc nhất trí tại biên bản đánh giá tài sản góp vốn.

2. Theo quy định hiện hành về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao thì tài sản của cá nhân có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tham gia góp vốn thành lập công ty không phải kê khai nộp thuế đối với tài sản góp vốn.

Tổng cục Thuế thông báo đê Ông được biết để thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4430 TCT/CS ngày 21/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status