Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4429/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4429/TCT-TS
V/v: chí phí bán vé “phí quốc lộ lượt”

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 134-05/VB-HP ngày 17/10/2005 và công văn số 147-05/VB-HP ngày 9/11/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư – thương mại – du lịch Hiệp Phúc về việc kiến nghị thanh toán chi phí tổ chức bán vé phí quốc lộ lượt, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xử lý khoản thu từ bán vé “phí quốc lộ lượt” của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư – thương mại – du lịch Hiệp Phúc, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3261/TCT-TS ngày 20/9/2005 gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phúc.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam trả lời đơn vị theo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 134-05/VB-HP ngày 17/10/2005 và công văn số 147-05/VB-HP ngày 9/11/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư – thương mại – du lịch Hiệp Phúc./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Hiệp Phúc
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4429/TCT-TS ngày 05/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc kiến nghị thanh toán chi phí tổ chức bán vé phí quốc lộ lượt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91