Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44269/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44269/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

 Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1772/BHXH-TCKT ngày 15/5/2015 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vướng mắc về tính, nộp thuế và xuất hóa đơn đối với khoản thù lao của đại lý thu.

- Căn cứ Tiết đ Khoản 7 Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.”

- Căn cứ Tiết i Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, quy định, hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm:

“i) Đối với doanh nghiệp môi giới dịch vụ bảo hiểm mà các dịch vụ bảo hiểm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đại lý bảo hiểm tổ chức khi nhận hoa hồng đại lý bảo hiểm thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới số tiền hoa hồng nhận được, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Căn cứ các quy định trên, về vấn đề vướng mắc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng với các tổ chức để làm đại lý thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của một số đối tượng và có thỏa thuận trả thù lao đại lý cho các tổ chức theo tỷ lệ trên tổng số thu tiền đóng bảo hiểm thì bản chất đây là hoạt động đại lý bán bảo hiểm đúng giá quy định của bên giao đại lý (trong trường hợp này là cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và khoản thù lao trả cho các đại lý chính là khoản hoa hồng đại lý được hưởng.

Doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán bảo hiểm này thuộc các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Tiết đ Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng trả cho các đại lý bảo hiểm.

Về hóa đơn, chứng từ đối với khoản hoa hồng (thù lao) cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả cho các đại lý thu, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu và hướng dẫn các đại lý thu thực hiện theo quy định tại Tiết i Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thu nhập cá nhân;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 44269/CT-HTr ngày 07/07/2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thù lao của đại lý bảo hiểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159