Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4426/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4426/TCT-TS
V/v: thu lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 741/CT-THDT ngày 8/11/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về lệ phí trước bạ đất thuê đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thu lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2580/TCT-TS ngày 20/7/2006 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành công ty cổ phần thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi Công ty cổ phần đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (không phân biệt trước đây đã đăng ký hay chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng). Trường hợp tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Vì vậy, tài sản là đất thuê của Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang trước đây đang sử dụng nay cổ phần hóa thành Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang thì Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất. Trường hợp sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang thuê thêm đất mới thì phần diện tích đất thuê mới phải chịu lệ phí trước bạ nếu Công ty đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4426/TCT-TS ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!