Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4424/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4424/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng XK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Cổ Phần Cân Hải Phòng

Trả lời công văn số 16/CV ngày 10/5/2006 của Công ty cổ phần Cân Hải Phòng về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng tại Điểm 1.2 d3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu hàng hóa (kể cả gia công hàng hóa xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài”.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần Cân Hải Phòng xuất khẩu giấy vàng mã cho Công ty Vũ Phong Đài Loan (nay là Công ty Vĩnh Hùng Cát Đài Loan) giá trị giấy vàng mã xuất khẩu của Công ty được thanh toán bù trừ với giá trị máy móc, thiết bị Công ty Vĩnh Hùng Cát Đài Loan bán cho bên Việt Nam theo đề nghị của bên nhập máy móc, thiết bị là Công ty chế biến Lâm sản thực phẩm xuất khẩu Yên Bái cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Vì vậy, nếu Công ty cổ phần Cân Hải Phòng xuất khẩu giấy vàng mã bán cho Công ty Vĩnh Hùng Cát Đài Loan có đủ các Điều kiện hàng hóa xuất khẩu khác ngoài Điều kiện về thanh toán qua ngân hàng thì Công ty được kê khai thuế GTGT với thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty tương ứng số tiền hàng thanh toán bù trừ nêu trên.

Đề nghị Công ty cổ phần Cân Hải Phòng liên hệ với Cục thuế Hải Phòng để được xử lý cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4424/TCT-DNNN ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với hàng XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!