Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4413/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4413/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT của dự án ODA

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9120 CT/THDT ngày 22/8/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Ban quản lý dự án “Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hỗ trợ về mặt thể chế các tổ chức cho vay” thuộc Quỹ hỗ trợ phát triển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 935/VPCP-QHQT ngày 04/3/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Hiệp định dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do EC tài trợ;

Căn cứ công văn số 1538/HTPT-VP ngày 28/6/2005 của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc ủy quyền và xác nhận nguồn vốn để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án;

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA, thì: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại. Trường hợp nếu chủ dự án đã được cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì chủ dự án không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Vì vậy, đối với dự án “Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hỗ trợ về mặt thể chế cho các tổ chức cho vay” giai đoạn II nếu được Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại với tổng số vốn của Quỹ khoảng 21 triệu Euro từ giai đoạn I chuyển sang, cam kết đóng mới của EC là 995.000 Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 1.400.000 Euro (lấy từ tiền lãi thu hồi các khoản vay của giai đoạn I), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 935/VPCP-QHQT ngày 4/3/2003 nêu trên và dự án không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT như xác nhận của Quỹ hỗ trợ phát triển tại công văn số 1538/HTPT-VP ngày 28/6/2005 nêu trên thì chủ dự án sẽ được hoàn thuế GTGT khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để cung cấp cho dự án như quy định đối với những dự án ODA không hoàn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quỹ hỗ trợ phát triển;
- Vụ TCĐN;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4413/TCT-ĐTNN ngày 02/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Ban quản lý dự án “Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hỗ trợ về mặt thể chế các tổ chức cho vay” thuộc Quỹ hỗ trợ phát triển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!