Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4411/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4411/TCT-TS
V/v: đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

Trả Lời Công Văn Số 2309/CT-TH&DT ngày 30/10/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thu lệ phí trước bạ đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3(c) và Điểm 9(a) Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì áp dụng tính, thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với các trường hợp nêu tại Điểm 1, 2 và 3 công văn số 2309/CT-TH&DT ngày 30/10/2006 nêu trên như sau:

- Đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức với Mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất không phải nộp LPTB khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ).

- Doanh nghiệp nhà nước đã được cấp giấy CNQSDĐ để sử dụng vào Mục đích sản xuất nông nghiệp nay chuyển sang hình thức thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất và được cấp, đổi giấy CNQSDĐ đất mới nhưng không thay đổi Mục đích sử dụng đất, diện tích đất và chủ tài sản thì không phải nộp LPTB. Trường hợp này, chủ tài sản phải cung cấp bản sao giấy CNQSDĐ đã được cấp (bản cũ).

- Trường hợp đất được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào Mục đích sản xuất nông nghiệp không phải nộp LPTB; nếu đất sử dụng vào Mục đích sản xuất nông nghiệp được hình thành từ các nguồn khác như nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, đất tự khai hoang… (trừ những trường hợp không phải nộp theo quy định), nay đủ Điều kiện được xét cấp giấy CNQSDĐ đều phải nộp LPTB.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4411/TCT-TS ngày 27/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!