Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4394/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4394/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi:

Công Ty Tnhh Acecook Việt Nam
Lô Ii-3 & Ii-5, Đường Số 11, Kcn Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. Hcm

Trả lời Công văn số 747/2006/AV-HCM ngày 29/9/2006 của Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm: Theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN thì trường hợp Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam có di dời trụ sở và nhà xưởng vào Khu công nghiệp Tân Bình theo quyết định di dời của UBND thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo. Công ty không được hưởng mức ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

2) Trường hợp Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam có dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất vào Khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Long mà nhà máy này là một pháp nhân, hạch toán độc lập, đăng ký nộp thuế TNDN tại các địa phương thì các nhà máy này là cơ sở mới thành lập và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện ưu đãi đầu tư mới. Cụ thể: được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo (theo hướng dẫn tại Điểm 5.1.2, Điểm 6.1.1.b Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính).

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất vào Khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Long mà các nhà máy này là đơn vị phụ thuộc và hạch toán báo sổ thì được hưởng ưu đãi đầu tư theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng. Các dự án đầu tư này có lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C thì được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại (theo hướng dẫn tại Điểm 3.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC). Các dự án đầu tư này nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại (theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC).

3) Trường hợp Công ty TNHH ACECOOK Việt Nam có dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất tại các tỉnh Hưng Yên, Bình Dương không nằm trong Khu công nghiệp mà dự án này có lắp đặt dây chuyền sản xuất mới thì sẽ được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4394/TCT-PCCS ngày 24/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!