Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4389/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4389/TCT-TS
V/v: miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16880/CT-THDT ngày 25/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc nộp tiền sử dụng đất xây dựng bệnh viện y học cổ truyền Trường Lâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP thì: "Đất xây dựng công trình công cộng có Mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao" được miễn tiền sử dụng đất.

- Theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:

+ Tại Khoản 1, Điều 1 quy định: "Nghị định này áp dụng đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em"

+ Tại Khoản 1, Điều 2 quy định: "Cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật"

+ Tại Khoản 3, Điều 2 quy định: "Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài Khoản riêng"

+ Tại Khoản 1, Điều 5 quy định: "Các cơ sở ngoài công lập được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng các công trình hoạt động trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định này theo các hình thức:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

b) Giao đất miễn thu tiền sử dụng đất.

c) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất".

- Theo công văn số 936/UB-VX ngày 22/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đồng ý chủ trương xây dựng bệnh viện y học cổ truyền tư nhân Trường Lâm theo đề nghị của Sở y tế.

Căn cứ các quy định trên đây thì Công ty cổ phần Hằng Hà là tổ chức kinh tế, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đầu tư xây dựng, thành lập Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân Trường Lâm bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và Bệnh viện có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập thì được miễn nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao để xây dựng bệnh viện theo Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép Công ty cổ phần Hằng Hà sử dụng 8.343m2 đất tại phường Đức Giang, quận Long Biên để xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền Trường Lâm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Hằng Hà;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4389/TCT-TS ngày 24/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất xây dựng bệnh viện y học cổ truyền Trường Lâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.089

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!