Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4386/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4386/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Báo đầu tư

Trả lời công văn số 708/CV-BĐT ngày 15/11/2005 của Báo Đầu tư V/v trả lời thư bạn đọc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về chi phí điện thoại có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 5.8 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Khoản chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính vào chi phí hợp lý nếu có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phí dịch vụ điện thoại để sử dụng vào mục đích kinh doanh, tạo ra doanh thu và thu nhập; nếu khoản chi phí này có chứng từ, hóa đơn hợp lệ kèm theo thì doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2- Về nguyên vật liệu tổn thất (hao hụt) có được tính vào giá vốn khi tính thuế TNDN:

Theo quy định tại Điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hóa đều không được tính giá trị vật tư, hàng hóa tổn thất vào chi phí hợp lý.

Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp trong quá trình bốc xếp vận chuyển nguyên vật liệu có phát sinh tổn thất (hao hụt) thì khoản giá trị nguyên vật liệu bị hao hụt không được tính vào giá vốn khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Báo Đầu tư thông tin đến bạn đọc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4386/TCT-DNK ngày 01/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc trả lời thư bạn đọc liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9