Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4384/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế nhà, đất thuộc diện gia đình liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần của Nhà nước

Số hiệu: 4384/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4384/TCT-TS
V/v: chính sách miễn thuế nhà, đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi:

 Bà Lê Thị Triều
(Trú Tại Số 70 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

 

Trả lời đơn thư đề ngày 30/10/2006 của bà Lê Thị Triều (trú tại số 70 đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về việc đề nghị miễn thuế nhà, đất thuộc diện gia đình liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần của Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.b Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83-TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất quy định thay thế Điểm 1.c, Mục IV Thông tư số 83-TC/TCT nêu trên về giảm, miễn thuế nhà đất bằng Điểm 1.c mới như sau: "Đất ở của hộ gia đình thương binh hạng 1/4, hạng 2/4; hộ gia đình liệt sỹ có người (thân nhân liệt sỹ) đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước hàng tháng (theo quy định tại Nghị định số 5/CP ngày 26/1/1994 và Nghị định số 6/CP ngày 21/1/1997 của Chính phủ); đất xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội; đất ở của người tàn tật, sống độc thân, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế. Những đối tượng này chỉ được miễn thuế một nơi ở duy nhất do chính họ đứng tên…".

Do vậy, trường hợp gia đình bà là gia đình liệt sỹ nhưng không có người (thân nhân liệt sỹ) được hưởng trợ cấp của Nhà nước hàng tháng mà chỉ được hưởng trợ cấp của Nhà nước một lần thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để bà Lê Thị Triều biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4384/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế nhà, đất thuộc diện gia đình liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần của Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224