Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4384/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4384/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 


Kính gửi : Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Trả lời công văn số 02/10/2005 ngày 24/10/2005 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam về việc chính sách thuế đối với việc phân bổ chi phí chung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì các cơ sở kinh doanh, các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng.

Mặt khác, cũng theo hướng dẫn tại Thông tư trên cũng không quy định việc cho phép phân bổ các khoản chi phí chung cho các cơ sở kinh doanh trong cùng một hệ thống.

Vì vậy, trường hợp Ban giám đốc điều hành Công ty TNHH Cargill Việt Nam cũng đồng thời điều hành Công ty TNHH Cargill Long An thì các khoản chi phí của Ban giám đốc được hạch toán vào chi phí của Công ty TNHH Cargill Việt Nam, không phân bổ cho Công ty TNHH Cargill Long An.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cargill Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4384/TCT-ĐTNN ngày 01/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với việc phân bổ chi phí chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214