Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 438/TCT-CS năm 2015 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 438/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 438/TCT-CS
V/v Thuế NK và thuế GTGT của dự án ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 26/TXNK-QLN của Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến về nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu tại Tờ trình của Tổng cục Hải quan về việc tạm thời chưa thu thuế NK và thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 25/8/2014 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội quy định:

“Điều 30. Nguồn thu của ngân sách trung ương gồm:

1. Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%: ...

g) Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam;…”.

Tại Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 nêu trên quy định:

“Điều 32. Nguồn thu của ngân sách địa phương gồm:

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%:...

m) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương;…”.

Căn cứ các quy định trên thì nguồn vốn viện trợ không hoàn lại là nguồn vốn thuộc NSNN.

2/ Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản ngày 12/8/2014 thì Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2006, sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và vốn ngân sách của UBND thành phố Hà Nội cho công tác GPMB và chuẩn bị quỹ nhà tái định cư; Dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2006, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Mặc dù, hồ sơ gửi kèm không có Quyết định số 650/QĐ-BGTVT và Quyết định số 351/QĐ-BGTVT nêu trên nhưng tại báo cáo của Bộ Giao thông vận tải cũng đã nêu rõ vướng mắc ở đây là do NSNN chưa bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng để trả thuế GTGT của các dự án nên dẫn đến việc nhà thầu nước ngoài chưa có khả năng nộp thuế GTGT.

Kính chuyển Tổng cục Hải quan tổng hợp, trình Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 438/TCT-CS năm 2015 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202