Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4376/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4376/TCT-PCCS
V/v: vướng mắc về biên lai thu tiền phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 1208 CT/AC ngày 5/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc về biên lai thu phí, lệ phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điều 4 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí quy định: "Các loại chứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối với các Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định được tiếp tục sử dụng số lượng đã in đến ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định này".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tem chứng thư đã in để thu lệ phí công chứng thì được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2006. Kể từ ngày 01/01/2007 trở đi thì không được sử dụng tem chứng thư, mà sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên để thu lệ phí công chứng.

2/ Về biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá đề nghị thực hiện đúng theo mẫu 01-5/BLP ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Trên mẫu biên lai thu phí lệ phí không mệnh giá 01-05/BLP đã có chỉ tiêu: Lý do nộp (ghi tên loại phí, lệ phí), tại chỉ tiêu này đơn vị thu phí, lệ phí phải điền tên loại phí lệ phí thực hiện thu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4376/TCT-PCCS ngày 23/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc biên lai thu phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.453

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!