Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đỉnh Cường

Số hiệu: 4371/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4371/TCT-PCCS
V/v: thuế thu nhập CQSD đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6356/CT-THDT ngày 12/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đỉnh Cường; Căn cứ hồ sơ tài liệu (bản chụp) của Cục Thuế gửi kèm theo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Đỉnh Cường góp vốn bằng tiền và tài sản (không bao gồm quyền sử dụng đất) cùng với nước ngoài là Công ty Ding Shuenn Engineering Co. Ltd thành lập Công ty LD Ding Shuenna Việt Nam. Hàng năm, Công ty LD Ding Shuenna Việt Nam phải nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số 127/HĐ-TĐ ngày 13/4/2000 ký với Sở địa chính tỉnh Bình Dương. Vì vậy, Công ty TNHH Đỉnh Cường chuyển nhượng lại toàn bộ phần góp vốn trong Công ty LD Ding Shuenna Việt Nam, không phải kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác định rõ nghĩa vụ thuế phát sinh từ giao dịch chuyển quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Ngọc Tiến là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đỉnh Cường tại thời điểm UBND tỉnh Bình Dương làm thủ tục thu hồi đất theo Quyết định số 774/QĐ-CT ngày 21/3/2000 để cho Công ty LD Ding Shuenna Việt Nam thuê lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4371/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đỉnh Cường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112