Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4371 TCT/NV1 ngày 18/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện Thông tư số 102/2002/TT-BTC

Số hiệu: 4371TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4371 TCT/NV1
V/v thực hiện Thông tư số 102/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 sửa đổi quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính sưả đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2002, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể thêm như sau:

- Không tính thuế khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % trên giá mua của hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến mua vào có bảng kê hoặc hoá đơn  GTGT từ ngày 11/11/2002 theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2002/TT-BTC (nêu trên)

- Trường hợp Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn có bảng kê; mua của cơ sở sản xuất có hoá đơn GTGT nhưng thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu sản xuất trước ngày 11/11/2002 và các trường hợp khác được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên).

Công văn này thay thế công văn số 4294 TCT/NV1 ngày 13/11/2002 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Thông tư số 102/2002/TT-BTC./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Văn Ninh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4371 TCT/NV1 ngày 18/11/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện Thông tư số 102/2002/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status