Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4368/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4368/TCT-DNK
V/v: xuất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16749CT/HTr ngày 23/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: Cơ sở kinh doanh chỉ xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp trong năm 2003 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 ký hợp đồng kinh tế số PM/Contract Doc/01/CC4/04/01 với Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (Chủ dự án) thực hiện trọn gói gói thầu 2.2 Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, năm 2006 giá trị công trình được quyết toán là 79.695.853.654 đồng nhưng trong đó có 9.798.876.168 đồng là phần giá trị thiết bị phục vụ trực tiếp cho dự án đã được Chủ dự án ký hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp mà không thông qua Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, các nhà cung cấp đã xuất hóa đơn giao cho Chủ dự án và Chủ dự án đã thanh toán tiền hàng trả nhà cung cấp thì giá trị thiết bị này phải được loại trừ khỏi giá trị quyết toán công trình khi xác định doanh thu tính thuế và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 không phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Chủ đầu tư phần giá trị thiết bị này vì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 không cung cấp những thiết bị này cho Chủ dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thông báo cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4 để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần đầu tư

  và xây dựng số 4 (243A Đê La Thành)
- Lưu: DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4368/TCT-DNK ngày 23/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn GTGT của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!