Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4364/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4364/TCT-TNCN
V/v: kê khai, nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

kính gửi: Viện ngôn ngữ quốc tế - phân viện Việt Nam

Trả lời công văn số 2006-20 ngày 05/10/2006 của Viện Ngôn ngữ Quốc tế - Phân viện Việt Nam (gọi tắt là ILAVN) hỏi về việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) của người nước ngoài làm việc tại Viện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III "Kê khai, thu nộp thuế" Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: trường hợp ILAVN ký kết hợp đồng lao động với các cán bộ, giáo viên là người nước ngoài tại trụ sở chính của ILAVN ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện chi trả thu nhập tập trung tại trụ sở chính thì ILAVN thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN cho các cán bộ giáo viên người nước ngoài tập trung tại trụ sở chính của ILAVN với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Ngôn ngữ Quốc tế - Phân viện Việt Nam được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4364/TCT-TNCN ngày 23/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) của người nước ngoài làm việc tại Viện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!