Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4362/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc trong công tác thanh tra

Số hiệu: 4362/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4362/TCT-TTR
V/v: xử lý vướng mắc trong công tác thanh tra

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đăk Nông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 416/CT-TTr ngày 14/6/2005 của Cục Thuế tỉnh Đăk Nông xin ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác thanh tra. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Năm 2003, Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk (cũ) đã tiến hành kiểm tra và xử lý đối với 9 hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Lăk cũ (Nay là tỉnh Đăk Nông). Sau khi xử lý các hộ kinh doanh trên đều có đơn khiếu nại, Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền, nhưng 3 hộ kinh doanh: Nguyễn Văn Hưởng, Võ Thị Tiếp, Võ Thị Thanh Hoa tiếp tục có đơn khiếu nại lên Tổng cục Thuế. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, xác minh Tổng cục Thuế đã có các quyết định số 1571/TCT/QĐ/TTr ngày 25/10/2004 giải quyết khiếu nại cho hộ Ông Nguyễn Văn Hưởng, Quyết định số 1572/TCT/QĐ-TTr ngày 25/10/2004 giải quyết khiếu nại cho hộ bà Võ Thị Tiếp và Quyết định số 1573/TCT/QĐ-TTr ngày 25/10/2004 giải quyết khiếu nại cho hộ Bà Võ Thị Thanh Hoa. Hiện 6 hộ kinh doanh còn lại không có đơn khiếu nại lần 2 nhưng xét thấy đều có các vi phạm tương tự như 3 hộ nói trên, đồng thời cơ quan Thuế đã nhiều lần đôn đốc nhưng cả 6 hộ đều không thực hiện được vì vượt quá khả năng nên Cục thuế tỉnh Đăk Nông đề nghị xử lý 6 hộ kinh doanh còn lại như hướng đã xử lý đối với 3 hộ: Nguyễn Văn Hưởng, Võ Thị Tiếp, Võ Thị Thanh Hoa.

- Căn cứ quy định tại Điều 1, 17, 30, 31, 39, 40 của Luật khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại được thực hiện trên cơ sở nội dung đơn khiếu nại, mặt khác trong quá trình giải quyết vụ việc phải tuỳ từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hồ sơ khiếu nại, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình kê khai nộp thuế của mỗi hộ để ban hành quyết định xử lý. Trường hợp người khiếu nại không có đơn khiếu nại tiếp thì đương nhiên thực hiện theo kết luận tại quyết định giải quyết khiếu nại đã ban hành có hiệu lực thi hành.

- Việc đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuộc phạm vi công tác quản lý thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế gồm cả cưỡng chế nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăk Nông thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4362/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc trong công tác thanh tra

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171