Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 436/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 436/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Công ty TNHH Fuhong Precision Component.
(KCN Đình Trám, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

 

Trả lời công văn số 0912-17/FH-XNK ngày 9/12/2010 của Công ty TNHH Fuhong Precision Component đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho lô hàng thuộc tờ khai số 507/NDT-BG ngày 5/9/2008 đăng ký tại Chi cục hải quan Khu công nghiệp Bắc Giang - Cục Hải quan Lạng Sơn và công văn số 0913-20/FH-XNK ngày 14/1/2011 của Công ty TNHH Fuhong Precision Component giải trình một số nội dung xin miễn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 7/1/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 90/TCHQ-TXNK đề nghị Công ty giải trình rõ những vấn đề nêu trên với Cục Hải quan Lạng Sơn và Tổng cục Hải quan để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét, hướng dẫn xử lý đúng quy định (báo cáo rõ hàng hóa của Công ty là để tạo tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty hay là viện trợ không hoàn lại cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hợp đồng liên kết đào tạo giữa Công ty và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Công ty đã có công văn số 0913-20/FH-XNK ngày 14/1/2011 giải trình cụ thể. Do đó, để giải quyết số thuế GTGT của tờ khai nhập khẩu số 507/NDT-BG ngày 5/9/2008 tại Cục Hải quan Lạng Sơn, yêu cầu Công ty cung cấp hồ sơ có liên quan, làm việc với Cục Hải quan Lạng Sơn để kiểm tra cụ thể hàng hóa và hồ sơ hải quan gốc các lô hàng liên quan để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn, Công ty TNHH Fuhong Precision Component biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 436/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5