Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 43544/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43544/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH
(Đ/c: Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)
MST: 0101992921

Trả lời công văn số 1212/ĐTKDV-QLVĐT1 ngày 06/5/2015 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH hỏi về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (theo Phiếu chuyển số 468/PC-TCT ngày 13/5/2015 của Tổng cục Thuế), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Phần II Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, quy định về dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên. Việc trích lập dự phòng này được thực hiện căn cứ trên các chứng từ gốc chứng minh các khoản nợ khó đòi trên như đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ, hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

- Về nội dung vướng mắc của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam tại công văn số 340/VNR/2014 ngày 24/11/2014, Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn số 35231/CT-HTr ngày 09/6/2015 trả lời đơn vị (bản photocoppy đính kèm).

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Thanh tra thuế số 3;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (
8; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 43544/CT-HTr ngày 03/07/2015 trả lời chính sách thuế về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204