Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4351/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4351/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT đối với dịch vụ XK

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty Sabmiller

Trả lời công văn không số ngày 3/11/2005 của Công ty SABMiller về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Phần II, Mục B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 ; Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đã được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam được thực hiện qua Ngân hàng thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 0%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty SABMiller ký hợp đồng dịch vụ tư vấn để thu thập thông tin từ các Công ty nghiên cứu thị trường và các Công ty tư vấn tại Việt Nam về các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, thị trường tiêu thụ tại Việt Nam để tiến hành các cơ hội đầu tư vào Việt Nam. SABMiller ở Nam Phi và Vương quốc Anh là nơi nhận và sử dụng các dịch vụ tư vấn thì các dịch vụ tư vấn này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 0%.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, trường hợp từ ngày 01/01/2004 các Công ty dịch vụ Việt Nam đã lập hóa đơn GTGT theo giá có thuế GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT thì các Công ty dịch vụ và Công ty SABMiller lập biên bản điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất 0%, để điều chỉnh lại thuế GTGT đã kê khai cho các hóa đơn này.

Để điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0% như trên, các Công ty dịch vụ Việt Nam yêu cầu Công ty SABMiller gửi trả lại hóa đơn đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, các Công ty dịch vụ Việt Nam lập hóa đơn GTGT mới theo thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hóa đơn GTGT điều chỉnh đã lập và hóa đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, các Công ty dịch vụ Việt Nam hoàn trả lại tiền thuế GTGT cho Công ty SABMiller. Đối với số thuế GTGT mà các Công ty dịch vụ Việt Nam đã nộp vào Ngân sách Nhà nước cho dịch vụ này được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT lập điều chỉnh và được hoàn trả lại theo phương pháp bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế sau đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty SABMiller được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4351/TCT-ĐTNN ngày 29/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9