Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4346/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4346/TCT-PCCS
V/v: xử lý hóa đơn hàng của DN bỏ trốn

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 2119/CT-TTr ngày 14/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc hỏi về việc xử lý đối với mua hàng hóa, nhận hóa đơn của đơn vị bỏ trốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục IV Công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hướng dẫn: "Nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn phù hợp với hợp đồng kinh tế ký kết giữa hai bên và phù hợp với chứng từ thanh toán hợp pháp; hàng hóa mua vào theo hóa đơn đó đã bán ra và đã kê khai thuế hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, hoặc hàng hóa đó đang tồn kho; có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp".

Theo hướng dẫn trên, trong trường hợp nếu Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải ký kết hợp đồng mua 01 chiếc xe đào đất của Công ty TNHH TM-DV Trường An và nhận hóa đơn trước ngày xác định Công ty TNHH TM-DV Trường An bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế. Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải đã thanh toán đầy đủ tiền cho bên bán và hạch toán kế toán, kê khai thuế đầy đủ. Đồng thời cơ quan thuế, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác chưa kết luận chính thức các hóa đơn đó là bất hợp pháp theo hướng dẫn tại Điểm 1.2b, 1.2c Mục III Công văn số 4215/TCT-PCCS nêu trên, thì Công ty TNHH Xây dựng Trường Hải được chấp nhận khấu trừ thuế GTGT đã kê khai và được hạch toán giá vốn của hàng mua thuộc các hóa đơn trên vào chi phí tính thuế TNDN.

Khi nào có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về trường hợp mua bán xe đào đất giữa Công ty TNHH TM-DV Trường An và Công ty TNHH Trường Hải thì sẽ xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4346/TCT-PCCS ngày 22/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với mua hàng hóa, nhận hóa đơn của đơn vị bỏ trốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.901

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!