Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4342/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà thầu phụ đối với các dự án 110 kV thuộc nguồn vốn KHCB

Số hiệu: 4342/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4342/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với dự án 110 kV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6136/CV-ĐLHCM-TCKT ngày 4/11/2005 của Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh hỏi về tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà thầu phụ đối với các dự án 110 kV thuộc nguồn vốn KHCB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thì: Công ty ký hợp đồng với các Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam để xây dựng một số công trình trạm và đường dây 110 kV bằng nguồn vốn KHCB của Công ty. Hợp đồng được ký kết theo hình thức bàn giao trọn gói bao gồm cung cấp thiết bị vật tư, vận chuyển và lắp đặt nghiệm thu, bảo hành, giá trị thanh toán theo hợp đồng không bao gồm thuế GTGT. Các Nhà thầu chính nước ngoài đã ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc của hợp đồng chính đã ký với Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, việc đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế do Bên Việt Nam (Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện nộp NSNN thay Nhà thầu nước ngoài. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng Nhà thầu ký với Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Nhà thầu nước ngoài không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng ký với Công ty Điên lực thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hợp pháp của Công ty và thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4342/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà thầu phụ đối với các dự án 110 kV thuộc nguồn vốn KHCB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134