Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4332/TCHQ-KTTT về việc bảo lãnh nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4332/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4332/TCHQ-KTTT
V/v bảo lãnh nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 0773/HQAG-NV ngày 20/08/2008 của Cục Hải quan An Giang về việc báo cáo vướng mắc về gia hạn chứng thư bảo lãnh thuế nhập khẩu hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của Công ty Giày An Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ điểm 2.3 mục III Phần C - Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

Trường hợp người nộp thuế không đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế "Nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn đối với từng trường hợp quy định điểm 2.2 mục này".

Theo quy định dẫn trên, thời hạn bảo lãnh đối với hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu là không quá 275 ngày. Vì vậy, đối với trường hợp người nộp thuế đã có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng 90 ngày, nay muốn được áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn nhưng không quá 275 ngày thì phải có chứng thư bảo lãnh của tổ chức có chức năng bảo lãnh tương ứng với thời hạn được ân hạn thuế theo đúng quy định.

2) Việc xử lý trên hệ thống KT559 đối với trường hợp nêu trên: đề nghị đơn vị căn cứ văn bản bổ sung điều chỉnh thời hạn hiệu lực thư bảo lãnh của ngân hàng để lập chứng từ ghi sổ và nhập máy để điều chỉnh thời hạn nộp thuế từ 90 ngày lên 275 ngày cho tờ khai được bảo lãnh. Trong quá trình thực hiện việc điều chỉnh trên hệ thống KT559 nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4332/TCHQ-KTTT về việc bảo lãnh nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177