Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 433/TCT-KK về kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2008 theo Nghị quyết 30/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 433/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 433/TCT-KK
V/v kê khai giảm thuế TNDN quý IV/2008 theo Nghị quyết 30/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1587/CT-TTrT ngày 18/12/2009 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc kê khai giảm thuế TNDN quý IV/2008 theo Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo Luật Quản lý thuế:

“Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế.

Điều 62. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm …”.

- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội thì: các doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009; Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN theo mẫu hiện hành …

- Theo Điểm 3 công văn số 17665/BTC-TCT ngày 16/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 thì: trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế TNDN năm 2008 nhưng chưa kê khai để được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN phải nộp quý IV/2008, doanh nghiệp được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp; nếu cơ quan thuế đã công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế thì doanh nghiệp không được kê khai bổ sung.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2008 tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Mục I Thông tư số 03/2009/TT-BTC thì doanh nghiệp được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009, doanh nghiệp phải tự xác định số thuế TNDN được giảm và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này. Nếu doanh nghiệp không tự xác định và không kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 thì doanh nghiệp không được hưởng giảm 30% số thuế TNDN quý IV/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ CS, PC;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 433/TCT-KK về kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2008 theo Nghị quyết 30/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.176
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0