Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4325/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4325/TCT-ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài đối với Hãng United Airlines

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

 

Kính gửi  

- Văn phòng đại diện hãng united airlines 
 - Công ty tnhh Việt Liên Minh 
 - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 
 - Cục thuế thành phố Hà Nội
 

Tổng cục Thuế nhận được thư đề ngày 1/9/2005 của Văn phòng đại diện United Airlines, công văn số 0901VLM ngày 13/09/2005 của Công ty TNHH Việt Liên Minh và công văn báo cáo số 12396/CT-ĐTNN ngày 18/10/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hãng hàng không United Airlines. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 2.1.c và điểm 2.2, mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 và công văn số 12830/TC-CST ngày 5/11/2004 về việc thuế TNDN đối với các hãng hàng không Mỹ tại Việt Nam, trường hợp Hãng United Airlines có bán vé, cước tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhưng Hãng chỉ có máy bay vận chuyển hàng hóa, hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì:

- Hãng United Airlines phải kê khai nộp thuế TNDN đối với doanh thu bán vé, cước tại Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng hành khách, hàng hóa xếp lên máy bay của Hãng đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến cảng hàng không đến ở nước ngoài với tỷ lệ là 2% trên doanh thu chịu thuế.

- Hãng United Airlines không phải kê khai nộp thuế TNDN đối với doanh thu bán vé, cước đối với hành khách, hàng hóa xếp lên máy bay không phải của Hãng tại cảng Hàng không đi ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh (nếu có). Trường hợp Hãng United Airlines đã nộp thuế TNDN đối với khoản doanh thu này thì Hãng United Airlines phải cung cấp các chứng từ chứng minh và liên hệ với Cục thế địa phương để được hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị được hoàn lại số thuế TNDN đã nộp.

2. Theo quy định tại điểm 3.2, mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì: “Trong phạm vi 10 ngày đầu các tháng đầu Quý dương lịch (tháng 1,4,7,10), Văn phòng đại diện được phép bán vận chuyển của Hãng hàng không nước ngoài, hoặc cơ sở đại lý của hãng hàng không nước ngoài thực hiện kê khai thuế TNDN gửi cho cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng và thực hiện nộp số thuế đã kê khai vào NSNN”.

Như vậy, trường hợp Văn phòng đại diện của Hãng United Airlines hoặc Tổng đại lý của Hãng United Airlines trực tiếp bán vé, cước thì Văn phòng đại diện hoặc Tổng đại lý thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN tại cơ quan thuế địa phương nơi Văn phòng đại diện hoặc Tổng đại lý đóng trụ sở đối với doanh thu bán vé, cước mà Văn phòng đại diện hoặc Tổng đại lý thực hiện.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình bán vé của Hãng United Airlines để hướng dẫn Văn phòng đại diện và Tổng đại lý của Hãng United Airlines thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế, doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4325/TCT-ĐTNN ngày 29/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hãng hàng không United Airlines

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.263

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3