Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4324/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4324/TCT-PCCS
V/v: thời hiêu truy thu thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006 

 

Kính Gửi: Cục Thuế Thành Phồ Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 23/8/2006 của Công ty TNHH Vinametric về việc thời hiệu truy thu thuế doanh thu, thuế lợi tức đối với nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Vinametric. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật thuế doanh thu, Điều 35 Luật thuế lợi tức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/6/1990 thì: Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn ba năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.

Như vậy, thời hạn 03 năm để tính và truy thu thuế doanh thu, thuế lợi tức được xác định kể từ ngày xảy ra hành vi khai man, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế đến ngày cơ quan thuế phát hiện và kết luận về hành vi này.

- Ngày xảy ra hành vi khai man, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế: là ngày đối tượng nộp thuế phải quyết toán thuế với cơ quan thuế (nếu chưa nộp quyết toán thuế) hoặc ngày lập báo cáo quyết toán thuế (nếu đã nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế).

- Ngày cơ quan thuế phát hiện và kết luận: là ngày đoàn kiểm tra quyết toán thuế ký biên bản kiểm tra với đơn vị. Nếu đơn vị khiếu nại đối với số liệu tại biên bản đã ký và được ký lại biên bản thì không tính theo thời điểm lập lại biên bản đã ký. Trường hợp, Cục thuế xác định được ngày thông báo cho đối tượng nộp thuế về việc xác định số liệu đối với hành vi vi phạm hoặc ngày lập biên bản xác nhận số liệu đối với hành vi vi phạm của đối tượng nộp thuế (biên bản chi tiết) thì Cục thuế căn cứ ngày này là ngày phát hiện và kết luận về hành vi vi phạm của đối tượng nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Vinametric;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4324/TCT-PCCS ngày 21/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu truy thu thuế doanh thu, thuế lợi tức đối với nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Vinametric

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!