Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4324/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và kê khai số thuế GTGT phải nộp bổ sung do điều chỉnh lại thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 4324/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4324/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty cổ phần Mai Linh

Trả lời công văn số 376/CVML-2005 ngày 11/11/2005 của Công ty về việc khấu trừ thuế GTGT và kê khai số thuế GTGT phải nộp bổ sung do điều chỉnh lại thuế suất thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/10/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Điểm 1 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp từ năm 2002 đến nay Công ty Cổ phần Mai Linh tại TP. Hồ Chí Minh có hoạt động cho các Công ty Cổ phần Mai Linh tại các tỉnh, thành phố khác thuê phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hoạt động thanh lý tài sản. Công ty có nhầm lẫn về áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các hoạt động này thì Công ty phải tính lại và lập hóa đơn bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT còn thiếu. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh Công ty kê khai và nộp số thuế GTGT đầu ra. Bên thuê phương tiện kinh doanh hoặc mua tài sản thanh lý của Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể cách lập hóa đơn bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT còn thiếu./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4324/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và kê khai số thuế GTGT phải nộp bổ sung do điều chỉnh lại thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170